Raport de evaluare - a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2021