PRIMARIA COMUNEI AUGUSTIN

Judetul Brasov

MESAJ PRIMAR

Suprafata totala a comunei este de 1217.65 ha, din care intravilan 46.98 ha, extravilan: 707.02 ha, fond forestier 463.65 ha. Suprafata terenurilor pe categorii de folosinta este urmatoarea: arabil - 286.00 ha, faneata - 187.00 ha, pasune - 234.02 ha, fond forestier - 463.65 ha.